aktuality  |  kontakty  |  dokumenty  |  školská rada  |  SRPŠ ZŠ Krčín  |  ŠD a ŠK |  časopis  |  předměty  |  sport  |  jídelna    
 


 Notičky


Sbor Notičky při Základní škole a Mateřské škole Krčín pracuje ve dvou odděleních pod vedením paní ředitelky Mgr. Jany Vitverové. V prvním oddělení pracují žáci 1. a 2. třídy a ve druhém oddělení už jsou to zpěváci ze 3. a 4. třídy. Společně se cvičíme v rytmu, hlasové výchově i jednoduchých dvojhlasech. V repertoáru máme písničky lidové i umělé a zkoušíme i jejich hudebně-pohybovou dramatizaci. Velmi rádi při rytmických doprovodech písniček využíváme Orfovy rytmické hudební nástroje. Scházíme se pravidelně jedenkrát týdně, abychom si zazpívali pro radost a pro potěšení. Dobrou náladu rádi rozdáváme i našim spoluobčanům při různých kulturních vystoupeních. K našim oblíbeným a pravidelným akcím patří výlety a „víkendovky“, kdy prožijeme páteční odpoledne, noc ve škole při různorodých činnostech – připravujeme se na vystoupení, zkoušíme různé výtvarné techniky, opékáme na školní zahradě, zpíváme společně u táboráku, vyzkoušíme si svoji odvahu a samozřejmě při hrách a soutěžích poznáme lépe sami sebe navzájem. Pravidelně s Notičkami navštěvujeme ve vánočním čase a na Den matek Domov důchodců v Náchodě a účastníme se přehlídky dětských pěveckých sborů v Novém Městě nad Metují - Novoměstská písnička.

     
Základní škola a Mateřská škola Krčín, Žižkovo nám. 1, 549 01 Nové Město nad Metují ~ zskrcin@zskrcin.cz