aktuality  |  kontakty  |  dokumenty  |  školská rada  |  Spolek ZŠ Krčín  |  ŠD a ŠK  |  časopis  |  předměty  |  Parlament  |  ŠPP  |  sport  |  jídelna    


       JídelníčekZměna jídelníčku vyhrazena!

Vedoucí jídelny: Hladíková Eva
Hlavní kuchařka: Lukášková Anna

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

Školní jídelna - telefon: 491 113 428
Mob. 725 084 102
E-MAIL: jidelna@zskrcin.cz

Prodej stravenek vždy poslední tři dny v měsíci od 7.00 – 15.00
Cena čipové karty je: 36,- Kč

Cena obědů:
 • 1.st. 22,-Kč
 • 2.st. 24,-Kč
 • 3.st. 26,-Kč

  Výdej obědů od 11.30 – 13.45

  Odhlašování a přihlašování obědů během měsíce pro žáky ve škole:
 • VŽDY 1 DEN PŘEDEM
 • od 7. 00 – 8.00
 • od 9.30 – 10.00
  Odhlašování telefonicky nebo el. poštou vždy 1den předem do 11.00.

  V případě nemoci je možno oběd 1. den vyzvednout, aby nepropadl, pak je nutno ho odhlásit. Např. Pokud je žák nemocný více dnů nelze si chodit každý den s jídlonosičem pro obědy, (jen 1. den), jinak dle Vyhlášky 107/2005 o školním stravování bude cena oběda hrazena v plné výši (tj. 53,-Kč).
  Pro obědy do jídlonosiče je vyhrazen čas mimo dobu výdeje.V čase 11.15 až 11.30 nebo 13.45 až 14:00
  Pokrm vydaný do jídlonosiče je určený k okamžité konzumaci, nelze jej dále uchovávat.
  Za dohled v jídelně nad žáky zodpovídá osoba k tomu určená, bez dohledu není zahájen výdej.
  Z důvodu dalšího odloučeného pracoviště /MŠ Krčín, MŠ Vrchoviny/ je kancelář školní jídelny otevřena od 7.00 – 12.00

  Platby obědů ve školní jídelně
 • adresa přihlášení www.strava.cz
 • číslo zařízení 61 04
 • možnost placení obědů hotově v jídelně nebo bezhotovostně na účet
 • pro bezhotovostní platbu je nutno vyplnit tiskopis, pak odevzdat do jídelny, kde vám bude přidělen variabilní symbol a domluvena částka, kterou budete zasílat na číslo účtu 107 – 2047350277/ 0100
 • přeplatky obědů budou na vlastní žádost vyplaceny buď hotově nebo převedeny zpět na váš účet •      
  Základní škola a Mateřská škola Krčín, Žižkovo nám. 1, 549 01 Nové Město nad Metují ~ zskrcin@zskrcin.cz