aktuality  |  kontakty  |  dokumenty  |  školská rada  |  SRPŠ ZŠ Krčín  |  ŠD a ŠK  |  časopis  |  předměty  |  sport  |  jídelna  

  Školní hřiště

Děkujeme Vám za sponzorský dar, který jsme od Vás v tomto roce obdrželi. Finanční částka bude použita spolu s dalšími finančními příspěvky sponzorů na umělý povrch hřiště, které se na jaře roku 2011 dobuduje na naší školní zahradě. Termín dobudování se pozdržel kvůli posunutí plochy hřiště tak, aby se v budoucnu mohla realizovat nástavba sportovní haly nad šatnami Spartaku a nedošlo k poškození hřiště. I díky Vašemu příspěvku zkvalitníme podmínky pro sportovní mimoškolní činnosti našich dětí a tím přispějeme k posílení jejich zdravého životního stylu.

S pozdravem

Mgr. Jana Vitverová, ředitelka ZŠ a MŠ Krčín
Marie Petruželová, předsedkyně Rady rodičů

Jmenovitě děkujeme: Nadační fond Zdeňky Horníkové ~ Marine s.r.o. ~ Kamat spol. s r.o. ~ Luděk Petruželka ~ Proplast K s.r.o. ~ Alurol spol. s r.o. ~ Cvejn Jaroslav ~ Tiskárna V+H Print Hlávko s.r.o. ~ Sněžka v.d. ~ Rousek s.r.o. ~ K Plasty s.r.o. ~ Autosalon Dědek, s.r.o. ~ Karel Probošt ~ Zdeněk Slavík ~ Ivo Hartman Smíšené zboží ~ Veronika Marková 1.A ~ Adriana Menclová 1.A ~ Simona Sloupová 1.A ~ Fišerovi 2.A ~ Ptáčkovi 2.A ~ Týfovi 2.A ~ třída 2.A ~ Emmerovi 3.A ~ Habrmanovi 3.A ~ Horčičkovi 3.A ~ Hovorkovi 3.A ~ Kolárikovi 3.A ~ Martinů 3.A ~ Novákovi 3.A ~ Patzákovi 3.A ~ Škodovi 3.A ~ Volfovi 3.A ~ Zajíčkovi 3.A ~ Hanicovi 4.A ~ třída 4.A ~ Zdeněk Deyl 5.A ~ Anna Grymová 5.A ~ Daniel Kinl 5.A ~ Marie Lhotská 5.A ~ Anna Minaříková 5.A ~ Daniela Šintáková 5.A ~ Kristýna Zimlová 5.A ~ třída 5.A + I.Hanušová ~ Kilián Effenberk 6.A ~ Veronika Nováková 6.A ~ Matyáš Tvrdík 6.A ~ třída 6.A ~ Golebiewiczovi 7.A ~ Meisnerovi 7.A ~ Smitkovi 7.A ~ třída 7.A za sběr papíru ~ Čtvrtečka Jan 7.B ~ Ježková Michaela 7.B ~ Kubištová Kristýna 7.B ~ Nouza Václav 7.B ~ Petruželka Josef 7.B ~ Poláčková Lucie 7.B ~ Poláchová Kateřina 7.B ~ Rousek Adam 7.B ~ Rüsker Lukáš 7.B ~ Týfa Patrik 7.B ~ 7.třídy za výrobky Zahradní radovánky (L.Nosková, M.Mrštinová) ~ Dobiáš 8.A ~ Petříková 8.A ~ Rydlová 8.A ~ Stolínovi 8.A ~ Boguszovi 8.B ~ Hejčlovi 8.B ~ Hejtmanovi 8.B ~ Kolárikovi 8.B ~ Markovi 8.B ~ Luděk Petruželka 8.B ~ Tvrdíkovi 8.B ~ Tylšovi 8.B ~ třída 8.B ~ Katzerovi 9.A ~ Moravcovi 9.A ~ Rejzkovi 9.A ~ třída 9.A ~ Bednářová 9.B ~ Klebus 9.B ~ Aleš Kotyza 9.B bývalá ~ za výrobky keramika Zahradní radovánky ~ školní družina (Geigerová, Rýdlová) ~ Bezstarosti Eva ~ Drašnar Libor ~ Dubnová Lenka ~ Halásková Pavla ~ Hladíková Eva ~ Hojný Miroslav ~ Janoušková Eva ~ Kašparová Bohuslava ~ Králová Iva ~ Mikulicová Eliška ~ Slavíková Blanka ~ Šáchová Jana ~ Vít Vladimír ~ Vitverová Jana ~ Volfová Marcela ~ NÁCHODSKÝ MLÝN, a.s. Náchod

     
Základní škola a Mateřská škola Krčín, Žižkovo nám. 1, 549 01 Nové Město nad Metují ~ zskrcin@zskrcin.cz