aktuality  |  kontakty  |  dokumenty  |  školská rada  |  Spolek ZŠ Krčín  |  ŠD a ŠK  |   časopis  |  předměty  |  Parlament  |  ŠPP  |  sport  |  jídelna    
     
 Školní redakce:


Kdy se scházíme?
Každé úterý ráno v 7:00

Kde se scházíme?
V učebně výpočetní techniky, v 2. patře budovy A

O co se snažíme?
Vydáváme školní časopis Krčíňoviny

Jak dlouho naše redakce funguje?
Redakce vydává školní časopis od školního roku 2005/06

Co náš časopis obsahuje?
Náš časopis se skládá jak ze slohových prací žáků, tak z článků, které vytváří redakční rada


 

Základní škola a Mateřská škola Krčín, Žižkovo nám. 1, 549 01 Nové Město nad Metují ~ zskrcin@zskrcin.cz